Pentaklis

Mano profilis

Search
Close this search box.

Reglamentas

Svetainėje tarokortuburimai.lt teikiamos skaitmeninės paslaugos, klientas gali pasirinkti vieną iš prenumeratos tipų, kuriuos galima pamatyti svetainės tarokortuburimai.lt skiltyje Pirkti prieiga. Pasirinkęs ir įsigydamas vieną iš abonementų, klientas pasiekia skaitmeninį turinį, nurodytą kliento įsigytoje ir apmokėtoje konkrečioje abonemente (prieigoje). Kiekvienas prenumeratos tipas turi galiojimo datą, iki kurios galioja prenumerata. Prieiga prie skaitmeninio turinio klientui suteikiama per prenumeratos galiojimo laikotarpį. Pavyzdžiui, jei abonemento terminas yra 30 minučių, tada prieiga suteikiama 30 minučių iš karto po apmokėjimo. Jei abonemento terminas yra 1 mėnuo, tada prieiga prie kliento suteikiama vienam mėnesiui nuo apmokėjimo momento.

Paslaugos teikėjas – tarokortuburimai.lt (Įmonė ADIG SIA, PVM mokėtojo kodas LV40103723934, Juridinis adresas: Ryga, Tallinas iela 43 – 54, LV-1012)).

Klientas – fizinis asmuo, pateikęs užsakymą svetainėje tarokortuburimai.lt

Mokėjimas – suma, kurią klientas sumoka registruodamasis tarokortuburimai.lt svetainėje, kad pasiektų skaitmeninius išteklius tarokortuburimai.lt svetainėje

  1. Užsakymo dalykas.

1.1. Klientas užsisako, tačiau paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti klientui prieigą prie skaitmeninio turinio tarokortuburimai.lt svetainėje pagal kliento pasirinktą ir apmokėtą prenumeratos tipą.

  1. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos:

Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

2.1. Patvirtinti užsakymą ir suteikti klientui prieigą prie skaitmeninio turinio tarokortuburimai.lt svetainėje per 24 valandas (darbo dienas), gavus apmokėjimą į paslaugų teikėjo sąskaitą.

2.2. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu papildyti naują turinį ir keisti esamą turinį tarokortuburimai.lt svetainėje, siekiant pagerinti paslaugos kokybę.

2.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę siųsti informaciją klientams, apsipirkusiems tarokortuburimai.lt svetainėje, susijusią su paslaugomis.

  1. Kliento teisės ir pareigos:

3.1. Už pasirinktą abonementą klientas atsiskaito užsiregistruodamas svetainėje, naudodamas banko mokėjimo kortelę.

3.2. Klientas, pateikdamas užsakymą, įvesdamas elektroninį paštą sutinka gauti naujienas iš tarokortuburimai.lt į užsakyme nurodytą kliento el.

  1. Paslaugos kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prieš gaudamas paslaugą, klientas sumoka visą prenumeratos įmoką už einamąjį laikotarpį, kuri nurodyta prekės aprašyme.

4.4. Klientas turi teisę bet kada įsigyti papildomų abonementų, tai darydamas savo profilyje tarokortuburimai.lt svetainėje.

4.5. Klientui atšaukus prenumeratą, pinigai už prenumeratą negrąžinami, atsižvelgiant į tai, kad visi tinklalapyje esantys produktai yra skaitmeniniai produktai.

4.6. Registruodamasis svetainėje, klientas sutinka su šiomis sąlygomis ir jis yra atsakingas, kad perskaitytų šias sąlygas prieš pirkdamas.

  1. Force majeure aplinkybės

5.1. Užsakymo teikėjas ir Klientas neatsako už šiose užsakymo sąlygose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar nesavalaikį įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, t.y. stichinių nelaimių, valdymo organų nutarimų ir nuostatų. , karas, streikai, masiniai neramumai ir kiti įvykiai, kurie turėjo tiesioginės įtakos Šalių gebėjimui vykdyti šiuos įsakymo sąlygose numatytus įsipareigojimus.

  1. Ginčų sprendimas

6.1. Šalys imasi visų įmanomų priemonių, kad pretenzijos ir ginčai tarp Kliento ir paslaugų teikėjo būtų išspręsti per trumpiausią įmanomą laiką taikiu susitarimu.

6.1.1.Visos pretenzijos per 48 valandas turi būti pateiktos paslaugų teikėjui raštu, siunčiant el.paštu taro@tarokortuburimai.lt.

6.2. Klientas įsipareigoja atlyginti paslaugų teikėjui visas išlaidas, susijusias su Kliento pateiktos nepagrįstos pretenzijos išnagrinėjimu.

6.3. Šalys susitarė, kad tuo atveju, jei nepavyks taikiai susitarti dėl ginčo dalyko, byla bus perduota nagrinėti Lietuvos Respublikos teismams pagal 2014 m. Lietuvos Respublika.

  1. Apmokėjimas

7.1. Klientas už užsakymus gali atsiskaityti kreditine kortele (Visa, MasterCard) naudodamasis mokėjimo sistema, į kurią būsite nukreipti prenumeratos pirkimo (registracijos) metu. Visos elektroninėje parduotuvėje nurodytos kainos nurodytos eurais, kaina su PVM. Mokėjimas atliekamas ne elektroninėje parduotuvėje – atitinkamo paslaugų teikėjo saugioje mokėjimo aplinkoje (Stripe).